Service-Champions Sweden 2016

Två samarbetspartners, ServiceValue GmbH och Goethe-universitetet har upprättat den största svenska rankinglistan avseende “Service-Champions”. Bakom den brett upplagda rundfrågan rörande kunderfarenheter av service står totalt 40.231 bedömningar avseende 129 företag och 18 branscher.

Dessa erfarenheter av kundservice redovisas på grundval av företagets “Service Experience Score” (SES). Denna rangordning är lika enkel och pålitlig som den s.k. “Net Promoter Score” (NPS) och har nära samband med kundlojaliteten. Där ingår bedömningar och upplevelser hos både aktuella och tidigare kunder (senaste kontakt högst 36 månader tidigare).

De bästa 20 företagen / märkena inom alla granskade företag (branschövergripande) placeras på nivån “guld“. Platserna 21 till 40 hamnar på nivån “silver“ och platserna 41 till 60 på “brons“. Förutom denna sammanfattade rangordning sorteras företagen även inom sina respekterade branscher.

OBS: Listan gäller 129 företag / märken. Om en viss firma inte kommit med på listan och inte har granskats, så betyder det inte att detta uteblivna företag inte längre finns kvar på marknaden eller erbjuder sina kunder dålig service. För att komma med på listan måste ett företag ha en marknadsandel (antal kunder) av tillräcklig storlek.

Finden Sie Ihr Ranking