Service-Champions Nederland 2016

52 branches, 285 bedrijven en meer dan 70.000 klantenbeoordelingen- dat zijn de gegevens van de Service-Champions Nederland, het breed opgezette klantonderzoek naar ervaren service.

Aan de hand van de Service Experience Score (SES) wordt de ervaren klantenservice onderzocht. De Nederlandse Service-Champions steunen – zoals de Duitse tegenhanger – op het eenvoudige en tegelijk efficiënte meetinstrument van de ervaren klantenservice, de SES.

De Service-Champions worden wetenschappelijk begeleid door de Goethe-Universität uit Frankfurt am Main. Hoe de wetenschap de SES beoordeelt: “De Service Experience Score (SES) iseen in gebruik betrouwbaar en tegelijk eenvoudig instrument voor het meten ervaren klantenservice. De SES is bovendien een betrouwbare graadmeter voor klantenbinding, omdat hij met de aanbeveling, de herverkiezing, de koop van extra produkten en dienstverleningen alsmede met een emotionele verbondenheid gepaard gaat. Deze verbanden hebben zich al in verschillende dienstverleningsgebieden getoond en wijzen er op, dat de SES een meetinstrument is, dat de tevredenheid van de klanten over de service van een bedrijf goed weerspiegelt.”

De 50 beste bedrijven/merken van alle onderzochte aanbieders (in alle branches) worden op een gouden rang geplaatst. De plaatsen 51 tot 100 bevinden zich op een zilveren rang, de plaatsen 101 tot 150 op een bronzen rang. Naast de algemene ranglijst worden ook individuele ranglijsten per bedrijfstak opgenomen.

Finden Sie Ihr Ranking